Światło z Betlejem jest już na Pomorzu

Samolot M28B Bryza z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach ruszył do Krakowa, by odebrać stamtąd Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień przywiozła na Wybrzeże delegacja Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Światło Pokoju z Palestyny przybyło około południa w poniedziałek 14 grudnia na lotnisko w Gdyni, skąd odebrał je oficjalnie hm. Artur Glebko, komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP. Dzień wcześniej płomień z Betlejem harcerze i harcerki odebrali od słowackich skautów w Tatrach. Pandemia nie przeszkodziła wielkiej międzynarodowej sztafecie, w ramach której ogień pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję i wezwanie, by w trudnych czasach otworzyć się na pomoc drugiemu człowiekowi.

”Światło służby” zostało już na lotnisku w Gdyni przekazane również Gdyńskiej Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej na ręce komandora pil. Andrzeja Szczotki, dowódcy załogi samolotu. Światło otrzymali także wędrownicy z Hufca ZHP Gdynia oraz reprezentacja Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Teraz płomień rozpoczął podróż po całym województwie pomorskim.

Druh komendant zaprasza do Domu Harcerza w Gdańsku po Betlejemskie Światło Pokoju – do 24 grudnia lampion będzie wystawiony w głównym holu. W ten sposób płomień z Groty Narodzenia trafi do wszystkich, którzy chcieliby go przyjąć w swoich domach.