VIII Dni kard. Adama Kozłowieckiego SJ

Centralne uroczystości poświęcone życiu i działalności misyjnej kard. Kozłowieckiego – „Misjonarza Afryki” rozpocznie 12 września Msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Odprawiona będzie w intencji misjonarzy i ich rodzin, przy ołtarzu polowym obok Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Dalsze uroczystości odbywać się będą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim. Podczas konferencji naukowej dr Anna Jagodzińska (IPN Warszawa) wygłosi wykład pt. „Kapłani w pasiakach. Eksterminacja duchowieństwa polskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau w latach 1939-1945”. Na temat „45. rocznicy zaślubin Kościołów Polski i Zambii” będzie mówił ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ.

Centralne uroczystości poprzedzi 11 września br. IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”. Rozpocznie go Msza św. w kościele p.w. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej. Zmagania festiwalowe odbędą się na scenie usytuowanej obok placówki muzealnej. Zwieńczeniem ich będzie koncert zespołu „NEW DAY”

Ostatniego dnia 13 września br. zorganizowany zostanie w salach muzealnych II Przegląd Filmów Misyjnych.

Przewidziana jest m.in. projekcja unikatowych, archiwalnych filmów misyjnych autorstwa o. Stanisława Czapiewskiego SJ.

Organizatorem Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego jest Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ "Serce bez granic".

Kard. Adam Kozłowiecki urodził się l kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau, jezuitą, misjonarzem, pierwszym arcybiskupem metropolitą Lusaki w Zambii. Zmarł w wieku 96 lat, we wrześniu ubiegłego roku.

W uznaniu za wieloletnią pracę misyjną Jan Paweł II kreował go w 1998 r. kardynałem. Rok wcześniej z okazji 60-lecia swego kapłaństwa przybył do kraju ojczystego i uczestniczył we Mszy św. koncelebrowanej z Janem Pawłem II w Kaliszu i innych miastach.

Odznaczony został wieloma orderami zambijskimi, był żywym symbolem przemian dokonanych na czarnym kontynencie. Przez wiele lat był również członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a w samej Zambii kierował Papieskimi Dziełami Misyjnymi.
25 lipca 2007 kard. Kozłowiecki odebrał w Mpunde doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 września 2007 r. w wieku 96 lat. Pogrzeb odbył się w Lusace.