Widzieliśmy Pana

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę Wielkanocną – Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia

 

Tekst: J 20, 19-31

 

Słowo: WIDZIELIŚMY PANA

Te same słowa zaniosła uczniom Maria Magdalena „Widziałam Pana”. Widzieć Pana oznacza spotkać się z Nim, móc Go dotknąć, doświadczyć, słuchać, być poruszonym przez Niego. Czy widziałeś Pana w czasie tych rekolekcji? Pana, który dla Ciebie stał się człowiekiem, który sam ofiarował swoje życie za Ciebie (dla Ciebie), przyjął mękę, przybicie do krzyża, umarł i powstał z martwych?

Widzieć Pana to trwać w Jego obecności pośród swojego życia. To nie jest o tym, by ciągle o Nim myśleć (bo tak się nie da), lecz kiedy jestem sam, kiedy jestem z kimś, kiedy coś myślę, robię, odpoczywam – to z głęboką ale ukrytą w nas świadomością, że On JEST przy mnie i mieszka we mnie. Że Jego obecność jest zarówno w moim sercu, jak i jest wszędzie wokół mnie. Wszystko czynię w Jego obecności.

Widzieliśmy Pana oznacza – doświadczyliśmy Go. Ale Tomasz pragnie mieć to samo doświadczenie. Pragnie Go spotkać i dotknąć. Jezus mu na to pozwala, kiedy przychodzi po raz kolejny po ośmiu dniach. Zaprasza Go, by doświadczył – posmakował śladu gwoździ, a więc by spotkał się ze śladami męki Pana. A równocześnie oznacza to: spotkaj się także z Twoimi ranami, które nosisz w sercu. Bo każdy z nas takie rany ma. Czy je przyjmujemy? Czy włączamy je w historię naszego życia (tak, to miało miejsce, to się wydarzyło) i nie uciekamy od nich? Nie rozdrapujemy ich, lecz pozwalamy, by Pan nas leczył? A czyni to przez przebaczenie, które On na ofiarowuje z krzyża i które my ofiarowujemy naszym winowajcom. Wtedy prawdziwie możemy powiedzieć: WIDZIELIŚMY PANA!

 

Odmów:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Boga, Alleluja!
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.