19. rocznica ingresu abp. Stanisława Gądeckiego

„Wyrażam swoją wdzięczność wobec Ducha Świętego oraz wobec księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy mi towarzyszyli i wspierają mnie w biskupiej służbie, która jest dla mnie źródła wewnętrznej radości. Cała moja działalność duszpasterska pośród was była przede wszystkim nieustannym komentarzem do słowa Bożego” – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. z okazji 19. rocznicy ingresu do katedry poznańskiej.

Metropolita poznański przewodniczył uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w bazylice archikatedralnej.

W imieniu wiernych archidiecezji poznańskiej okolicznościowe życzenia księdzu arcybiskupowi złożyli przedstawiciele męskiej wspólnoty Wojowników Maryi.

W homilii metropolita poznański nawiązał do trwającego w Kościele w Polsce Tygodnia Biblijnego, wskazując na niezastąpioną rolę Pisma Świętego, „które jest najwyższym wyrazem prawdy, wypływającej z duszy ludzkiej i poprzez którą wszyscy mogą patrzeć na wieczność i ujrzeć naszą odległą ojczyznę”.

Abp Gądecki podkreślił, że słowo Boże odgrywa służebną rolę wobec dialogu Boga z ludźmi. Zauważył, że od samego początku Bóg przemawiał do ludzi jak do przyjaciół i daje się lepiej poznać.

„Bez tego dialogu miłości my sami nie bylibyśmy w stanie zrozumieć siebie. Tajemnica losu człowieka wyjaśnia się bowiem w świetle Bożego objawienia” – zaznaczył metropolita poznański.

Zwrócił uwagę, że słowo Boże przekazywane jest w żywej tradycji Kościoła, a natchnione księgi uczą nas prawdy.

„Skoro to, co autorzy natchnieni zawarli w Piśmie Świętym należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, trzeba wyznać, że księgi Pisma Świętego wiernie i bezbłędnie uczą nas prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia” – podkreślił arcybiskup.

Metropolita poznański zaznaczył, że „wiara chrześcijańska nie jest religią księgi, ale jest religią słowa Bożego, nie jest religią słowa spisanego i milczącego, ale słowa wcielonego i żywego”.

Przekonywał, że księga Pisma Świętego jest głosem pielgrzymującego ludu Bożego i tylko w wierze tego ludu jesteśmy w stanie zrozumieć Biblię, a autentyczna interpretacja Biblii może dokonać się tylko w pełnej jedności z Kościołem.

Abp Gądecki zaznaczył, że uprzywilejowanym środowiskiem, w którym Pan Bóg przemawia do nas w teraźniejszości, jest święta liturgia.

Metropolita poznański podkreślił, że słowo Boże i Eucharystia ściśle przynależą do siebie. „Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pisma Świętego, a Pismo Święte wyjaśnia nam tajemnicę eucharystyczną” – zaznaczył.

Zachęcił Kościół poznański do żywotnej więzi ze słowem Bożym, aby „każdy z wiernych nieustannie rozważał słowo natchnione, z którego wyrastamy i do którego mamy ciągle dojrzewać, aby temu słowu okazywał posłuszeństwo wiary”.

Metropolita poznański podziękował też wszystkim za codzienne wsparcie w posłudze w archidiecezji.

Abp Stanisław Gądecki został mianowany przez św. Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim 28 marca 2002 r. Uroczysty ingres do katedry poznańskiej odbył się 20 kwietnia 2002 r.

Od 2004 r. abp Gądecki był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a od 2014 r. jest przewodniczącym Episkopatu. Od 2016 r. jest także wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.