Brońcie krzyża

W Eucharystii uczestniczyli rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, profesorowie i studenci kilku kieleckich uczelni, były także uczelniane poczty sztandarowe. Mszę św. koncelebrowali z biskupem kieleckim duszpasterze akademiccy, księża profesorowie kieleckiego Seminarium i pracownicy Kurii.
Nawiązując do liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II, bp Kazimierz Ryczan przypominał nauczanie papieża, szczególnie w odniesieniu do środowisk akademickich oraz miejsce krzyża w życiu bł. Jana Pawła II. Zastanawiał się także, jakie przesłanie dla ludzi nauki ma on w osiem lat po swojej śmierci.

Na tle współczesności, w której „świeckość żąda dla siebie wyłączności i wyzbywa się wartości” nakreślił wskazówki papieża, posługując się cytatami z jego pobytu w Polsce. Nazwał uczelnie „kuźnią narodu” i zaapelował, aby nie porzucały one tradycji ojców, przypomniał także szczególne miejsce krzyża w trudnych dziejach narodu, gdy był on „mocny męką i mądrością krzyża”. Bp Ryczan cytował słowa Jana Pawła II wygłoszone m.in. w Skoczowie (1995 r.), w Warszawie (1983, 1979), w Krakowie i na krakowskich Błoniach (1979, 1983, 2002).

„Wręczam wszystkim uczelniom do ręki krzyż” – mówił bp Ryczan, przypominając, że zdjęcie Papieża z krzyżem obiegło cały świat. „Błogosławiony pielgrzymie do Ojczyzny, dziękujemy za przesłanie i pouczenie o priorytetach” – zakończył swą homilię bp Kazimierz Ryczan.