Dotknijcie Mnie

Wprowadzenie do modlitwy na Czwartek Wielkanocny, 4 kwietnia

 

Tekst: Łk 24, 35-48

Słowo: DOTKNIJCIE MNIE

 

Zmartwychwstały Pan staje między uczniami, którzy są pełni lęku i trwogi, którym wydaje się, że widzą ducha. Apostołowie są zmieszani i pełni wątpliwości. A Jezus wychodzi im naprzeciw, zachęcając: dotknijcie Mnie i przekonajcie się! Nie odwraca się od nich zniechęcony ich niedowiarstwem, ale wręcz przeciwnie – zbliża się, pozwalając im się dotknąć, przyjmując ich z taką wiarą, jaką mają w tym momencie. Dzięki temu mogą być oni prawdziwi przed Nim i może dojść do spotkania, bliskości. A Ty jak reagujesz w momentach zwątpienia? Czy masz odwagę by przyznać się przed Bogiem i samym sobą do swojego lęku, obaw, braku wiary? Czy przyjmujesz Jego zaproszenie do bliskości, intymności także w momentach słabości?

 

Odmów:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Boga, Alleluja!
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.