Kapelan Gwardii Szwajcarskiej biskupem pomocniczym

Ks. prał. De Raemy ma 54 lata. Studiował filozofię i teologię na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie uzyskał kościelny licencjat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 roku. Po latach pracy w duszpasterstwie parafialnym Benedykt XVI mianował go w 2006 roku kapelanem Gwardii Szwajcarskiej. Jak poinformowała agencja katolicka KIPA, sakra nowego biskupa pomocniczego odbędzie się 11 stycznia 2014 roku w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu.

Na terenie diecezji Lozanny, Genewy i Fryburga mieszka ok. 700 tysięcy katolików. Opiekę duszpasterską sprawuje nad nimi ponad 380 księży i diakonów. Od grudnia 2011 roku diecezją kieruje biskup Charles Morerod OP, członek Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, były rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.