Komisja Episkopatu Polski dyskutowała o programie Roku Życia Konsekrowanego

W poniedziałek 5 maja odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Kosekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przewodniczący Komisji bp Kazimierz Gurda zaprosił do dyskusji poświęconej przygotowaniu w Polsce wydarzeń związanych z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego, który cały Kościół ma przeżywać od najbliższego Adwentu, przez cały 2015 rok.

Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Sekretrariatu Episkopatu Polski, miało twórczy i owocny przebieg. Zgodzono się, iż należy wykorzystać zbliżający się Rok do poszerzenia wiedzy polskiego społeczeństwa o istocie i formach współczesnego życia konsekrowanego. Zwrócono uwagę, iż niezbędna jest zmiana narracji, szczególnie jeśli chodzi o środki społecznego przekazu. Należy podjąć skuteczny wysiłek, aby dominował pozytywny przekaz na temat funkcjonowania zakonów, a nie jedynie obrona w sytuacjach kryzysowych. Członkowie Komisji postulowali, aby na czas Roku Życia Konsekrowanego szerzej otworzyć podwoje katolickich mediów na tematykę zakonną. Zwrócono szczególnie uwagę na media lokalne i zachęcano, aby w każdej diecezji znajdujące się tam wspólnoty podjęły wysiłek prezentacji swojego charyzmatu w tych mediach.
 

Pojawiły się propozycje konkretnych inicjatyw: Ogolnopolska Olimpiada o Życiu Konsekrowanym dla młodzieży szkolnej, przygotowanie cyklu katechez o zakonach dla wszystkich poziomów edukacji; wykorzystanie diecezjalnych spotkań i zjazdow młodzieży w związku z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także szerszy udział osób konsekrowanych w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę w 2015 roku.
 

Oprócz tego rozmawiano o inicjatywach skierowanych bezpośrednio do osób konsekrowanych. Przewiduje się zorganizowanie Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych, pielgrzymki życia konsekrowanego na Jasną Gorę (lub pielgrzymek regionalnych do kilku sanktuariów), a także cyklu sympozjów i konferencji na uczelniach katolickich ukoronowanego Sympozjum dla przełożonych czterech Konferencji, które planowane jest na jesień 2015 roku.
 

Ponieważ było to pierwsze spotkanie Komisji, poświęcone przygotowaniu Roku Życia Konsekrowanego, postanowiono sporządzić specjalne kalendarium, do którego będą wpisywane rodzące się inicjatywy. Nastepne spotkanie Komisji planowane jest w czerwcu.
 

Na zakończenie spotkania zebrani pogratulowali bpowi Kazmierzowi Gurdzie niedawnej papieskiej nominacji na Biskupa Siedleckiego i życzyli mu Bożej opieki w podejmowaniu tej niełatwej posługi.