Po raz szósty zbierze się Rada Kardynałów

Głównym tematem obrad Rady, tzw. K9, będzie wypracowanie przyszłej formy sposobu prac kongregacji oraz papieskich rad. Jak poinformował po ostatniej konferencji w lipcu br. rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi, dotychczas nie ma jeszcze projektu nowej konstytucji apostolskiej o organizacji Kurii.

Obserwatorzy spekulują o możliwości połączenia niektórych dykasterii watykańskich w przyszłości. Mówi się, że np. mogą być połączone Papieskie Rady ds. Świeckich oraz ds. Rodziny w jedną Kongregację ds. Świeckich z większymi kompetencjami w podejmowaniu decyzji. Nie wykluczone też, że z połączenia Papieskich Rad „Cor Unum” oraz „Iustitia et Pax” powstanie Kongregacja Caritas, do której może wejść także Papieska Rada ds. Migrantów i Podróżujących. Ponadto rozważana jest możliwość utworzenia Kongregacji ds. Dialogu, która miałaby się zająć sprawami ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego oraz dialogu z niewierzącymi.

Na poprzednim posiedzeniu roboczym mówiono m.in. o przygotowaniach do październikowego zgromadzenia Synodu Biskupów, a także rozważano sprawy gospodarcze Państwa Watykańskiego. Na wniosek swoich doradców papież powołał w lutym br. nową Radę ds. Gospodarki, kierowaną przez kard. Reinharda Marxa, i Sekretariat ds. Gospodarki z kard. Georgem Pellem na czele. Oba gremia mają ujednolicić i kontrolować bardzo rozdrobnione sprawy finansowe Watykanu. Inną kwestią, omawianą na piątym, lipcowym posiedzeniu Rady, była przyszłość Instytutu Dzieł Religijnych (IOR), znanego jako „bank watykański”, a także sprawy pracy nuncjuszy oraz mianowania biskupów.

Kolejne posiedzenia K9 planowane są na 9-11 grudnia br. i 9-11 lutego 2015 roku.

Dziewięciu kardynałów – najważniejsze gremium doradcze papieża Franciszka – reprezentuje wszystkie kontynenty. Są to: Óscar Rodríguez Maradiaga, metropolita Tegucigalpy z Hondurasu (koordynator Rady), Reinhard Marx z Monachium (Niemcy); Georg Pell z Australii – prefekt Sekretariatu ds. Gospodarki; Giuseppe Bertello z Włoch, przewodniczący Gubernatoratu Państwa Watykańskiego; Francisco Javier Errázuriz Ossa, emerytowany arcybiskup Santiago de Chile (Chile); Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju (Indie); Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy (Demokratyczna Republika Konga); Sean Patrick O’Malley, arcybiskup Bostonu (USA) oraz sekretarz Rady – bp Marcello Semeraro z diecezji
Albano (Włochy), W pracach K9 zawsze bierze też udział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin, zawsze też obecny jest papież.

Radę Kardynałów powołał papież w kwietniu 2013 roku odpowiadając w ten sposób na wnioski sprzed konklawe, kiedy to krytykowano nieprawidłowości w działaniach aparatu administracyjnego Kurii Rzymskiej. Rada ma zrewidować konstytucję „Pastor Bonus” o Kurii Rzymskiej i spowodować, by struktury watykańskie były bardziej skuteczne i przejrzyste. Ponadto Kuria ma być nastawiona bardziej na sprawy Kościołów lokalnych.