Prymas Polski w orędziu na Wszystkich Świętych: świętość jest darem, który daje nam Pan Jezus

Prymas podkreślił, że gnieźnieńska Bazylika Prymasowska i sanktuarium świętego Wojciecha jest miejscem wyjątkowym, przypominającym o tym, że życie Kościoła „zbudowane jest na wodzie i na krwi, bowiem fundamentem chrześcijańskiego życia jest woda chrztu świętego i męczeństwo, czyli świadectwo”.

Stawiając pytanie o to, czy świętość zarezerwowana jest dla nielicznych i wybranych prymas przywołał słowa Franciszka przypominające, że „Jezus zarówno daje nadzieję” jak i „pomaga w byciu świętymi”. – Pomaga, aby nasze codzienne obowiązki, tak konkretne i tak zwyczajne, niekiedy nawet monotonne, wypełniać z otwartym sercem ku Bogu i ku drugim – mówił w Katedrze Gnieźnieńskiej.

Jak dodał prymas, droga do świętości to droga człowieka, „który wie, że łzy i płacz, że nieszczęścia i trudności, że smutek, niedostatek czy cierpienie, że domaganie się prawdy i sprawiedliwości, że szukanie przebaczenia i gotowość do przebaczenia, że konkretne czyny miłosierdzia, że troska o czystość intencji i serca, o wewnętrzną wolność wobec nacisków czy prześladowań, że to wszystko w tym życiu ma sens. Nie tylko jakiś ostateczny sens, ale ten, który prowadzi do świętości” – powiedział abp Polak w orędziu wyemitowanym w TVP1.

Podkreślił, że wszyscy święci i błogosławieni przypominają o takiej właśnie drodze. – Przecież jeśli ich pamiętamy, jeśli w sercu nosimy wciąż wdzięczność za ich świadectwo Jezusowi, jeśli wierzymy w ich obecność i przyzywamy ich wstawiennictwa, to właśnie dlatego, że w ich i w naszym zmaganiu, widzimy sens życia i odkrywamy naszą własną drogę do świętości – powiedział prymas.

Jak zaznaczył, Kościół jest przecież wielką rodziną „składającą się zarówno z nas, którzy jeszcze pielgrzymujemy na ziemi, jak i tych, niezmiernie przecież liczniejszych, którzy już ją opuścili i odeszli do nieba”.

– Świętość bowiem jest darem, który daje nam Pan Jezus, kiedy bierze nas ze sobą (…), kiedy sprawia, że stajemy się jak On. Świętym jest więc człowiek, który w swoim życiu jest jak Jezus i żyje tak, jak On żył (…)który wnosi w ten świat Chrystusowe przesłanie nadziei – powiedział prymas.

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień, w którym Kościół modli się za wszystkich świętych, zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak i anonimowych. Święto to ma wymiar powszechny, celebruje się je w każdym kościele katolickim na całym świecie.