Rok Modlitwy – impuls dla Kościoła

Papież ogłosił Rok Modlitwy. Dokonał tego w Niedzielę Słowa Bożego (21 stycznia) po odmówieniu modlitwy Anioł Pański. Ojciec Święty zaakcentował, że najbliższe miesiące doprowadzą nas do otwarcia Drzwi Świętych, co zainauguruje w całym Kościele Jubileusz 2025 roku. – Proszę o wzmożoną modlitwę, abyśmy przygotowali się do dobrego przeżycia tego wydarzenia łaski i doświadczenia mocy Bożej nadziei – mówił Papież.

 

Jak wskazał, Rok Modlitwy będzie poświęcony ponownemu odkryciu wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy w życiu osobistym, w życiu Kościoła i modlitwy w świecie.

– Jako karmelita bosy ogłoszenie Roku Modlitwy przyjmuję z wielką radością. To dodanie otuchy i odwagi wszystkim ludziom wierzącym. Pamiętam, jak będąc w nowicjacie, o. Rudolf Warzecha OCD, nasz mistrz duchowy, którego teraz trwa proces beatyfikacyjny, a w lutym przypadnie 25. rocznica jego śmierci, mówił: „Karmelita bez modlitwy to jak wódz przegranej bitwy”. Zakon karmelitański ma modlitwę wpisaną w duchowy krwioobieg. Oczywiście podejmujemy też różne zadania apostolskie, po to, aby dzielić się z ludem Bożym tym, co przeżywamy właśnie na modlitwie, w zjednoczeniu z Panem Bogiem – mówi o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

– Rok Modlitwy odczytuję jako zaproszenie i impuls do zrobienia rachunku sumienia, czy jesteśmy ludźmi modlitwy, czy nie ulegliśmy trendom aktywizmu, spychając na margines nasze życie duchowe. Rok Modlitwy to zaproszenie do zrobienia takiego rachunku sumienia, kierowane do całego Kościoła powszechnego – ocenia o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD.

Papieże, w tym Ojciec Święty Franciszek, wskazują na modlitwę jako drogę do świętości. – Modlitwa w życiu świętych to sprawa zasadnicza. Prowadziłem i prowadzę wiele procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Niektórych z wielkich świętych dane mi było poznać nawet osobiście, w tym Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty, niedawno beatyfikowanego kard. Eduarda Francisca Pironio z Argentyny. Święci to ludzie modlitwy. Powiem więcej, świętość rodzi się na modlitwie. Modlitwa, a więc bliska relacja z Panem Bogiem, zawsze owocuje zaangażowaniem w pracę dla dobra Kościoła – akcentuje o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD.

 

Rok Modlitwy to zwrócenie uwagi na to jak bardzo ludzkość potrzebuje nawrócenia i zbliżenia się do Pana Boga.

– Świat znajduje się „w stanie wojny światowej w kawałkach”, jak określa Papież Franciszek toczące się obecnie w różnych częściach globu wojny i konflikty zbrojne. Braku pokoju doświadczają rodziny, całe społeczności i narody. Potrzebujemy modlitwy o pokój. Słowa antyfony gregoriańskiej: „Da pacem Domine in diebus nostris” (daj Panie pokój w naszych czasach), powinny być nieustannie obecne w naszym życiu. Myślę, że w Roku Modlitwy powinniśmy też zwrócić uwagę na ten aspekt, aby błagać Boże miłosierdzie o pokój i równocześnie starać się być narzędziami pokoju w środowiskach, w których realizuje się nasze codzienne życie – tłumaczy o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz.

Ojciec Święty zapowiedział ogłoszenie Roku Modlitwy w liście z 11 lutego 2022 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, skierowanym do bp. Rina Fisichellego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jemu Ojciec Święty powierzył organizację Jubileuszu Roku 2025. Już wówczas wyraził radość z faktu, że rok poprzedzający wydarzenie jubileuszowe zostanie poświęcony wielkiej „symfonii” modlitwy, aby „odnowić pragnienie znajdowania się w obecności Pana, słuchania Go i adorowania”.  Ma to być, jak pragnie tego Papież, „intensywny rok modlitwy, w którym serca otworzą się, aby otrzymać mnogość łask, czyniąc z Ojcze nasz, modlitwy, której nauczył nas Jezus, program życia […]”.

– To modlitwa, która zawiera wszystkie fundamentalne zasady życia zgodnego z wiarą katolicką. Jest w niej odniesienie do Dekalogu w sformułowaniu kierowanym do Pana Boga „bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi”. Jest w niej też odniesienie do przykazania Miłości Boga i bliźniego: „święć się imię Twoje”, „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Zawiera ona program życia każdego chrześcijanina, na co też zwraca uwagę Papież Franciszek. Miejmy nadzieję, że Rok Modlitwy pomoże wszystkim wiernym na nowo odkryć głębię tej modlitwy, i sprawi, że nie będzie ona jedynie wypowiadana, a wprowadzana w czyn – mówi o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz.

 

Oprócz Jubileuszy zwyczajnych i nadzwyczajnych, obchodzonych w Kościele od roku 1300 (pierwszy Rok Jubileuszowy obchodzony był za czasów Papieża Bonifacego VIII), trzej ostatni Papieże ogłaszali specjalne lata poświęcone konkretnym wymiarom życia duchowego i kościelnego.

Za pontyfikatu św. Jana Pawła II przeżywaliśmy: Rok Maryjny, Rok Rodziny, Rok Różańca, Rok Eucharystii. Papież Benedykt XVI ogłosił: Rok św. Pawła, Rok Kapłański, Rok Wiary. Papież Franciszek zachęcił już wcześniej do przeżywania Roku Życia Konsekrowanego, a teraz zainicjował Rok Modlitwy. Ma nas on przygotować do obchodów Świętego Roku Jubileuszowego 2025, pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”.