Ruszyła strona poświęcona św. Andrzejowi Boboli i szerzeniu jego kultu

W kolejną rocznicę kanonizacji Andrzeja Boboli, której dokonał 17 kwietnia 1938 r. papież Pius XI, debiutuje w sieci specjalna strona poświęcona temu patronowi Polski, męczennikowi żyjącemu na przełomie XVI i XVII wieku.

Odkryj św. Andrzeja Bobolę

„Odkryj fascynujące życie i niezwykłą postać św. Andrzeja Boboli – męczennika i apostoła, który zapisuje się w historii jako jeden z najważniejszych polskich świętych” – zachęcają na www.patronpolski.pl pomysłodawcy przedsięwzięcia. Inicjatorami są Benon Wylegała, świecki misjonarz oraz Andrzej Boj Wojtowicz, wybitny znawca sztuki sakralnej, który namalował wizerunek św. Andrzeja Boboli na podstawie relikwii świętego. Ten właśnie portret można zobaczyć na powstałej stronie internetowej.

Zdaniem Benona Wylegały, w obliczu współczesnych wyzwań potrzebujemy niezłomnego orędownika, „kogoś, kto będzie inspiracją i wsparciem w trudnych czasach”. „Święty Andrzej Bobola, patron Polski, stanowi źródło duchowej mocy i nadziei dla wielu” – dodaje świecki misjonarz z Bielska-Białej, który od ponad 10 lat prowadzi w całej Polsce filmowe rekolekcje ewangelizacyjne.

Jak tłumaczy, głębokie przekonanie i przynaglenie doprowadziły go do decyzji o szerzeniu kultu św. Boboli. Po otrzymaniu relikwii pierwszego stopnia św. Boboli w 2022 roku podjął się misji szerzenia jego kultu w Polsce.

Prawdziwy wizerunek Andrzeja Boboli

„Podczas jednej z moich wypraw dotarłem do pracowni wybitnego malarza i znawcy sztuki sakralnej pana Andrzeja Boja Wojtowicza. Mając świadomość, że jak dotąd nikt w Polsce nie podjął się takiego zadania zapytałem go, czy w oparciu o relikwie (czaszkę) świętego, wiedząc, że już istnieją różne wizerunki, byłby w stanie podjąć się próby rekonstrukcji twarzy i pokazania nam prawdziwego wizerunku Andrzeja Boboli” – opowiada.

Wojtowicz przyjął to wyzwanie i w ten sposób także rozpoczął osobistą drogę z tym świętym. „Przez kilka godzin pochylałem się, pracując nad tworzeniem elementów anatomicznych, czyli przede wszystkim szkicu i studium czaszki. Proces ten był niezwykle żmudny i pracochłonny. Przez kilka godzin w zimnym kościele, leżąc na szkle ochraniającym relikwie rozpoczynam proces tworzenia obrazu świętego Andrzeja Boboli” – relacjonuje i przywołuje zapewnienie świętego: „jeżeli będziecie się modlić i mnie czcić, to ja będę się a Wami wstawiał i Wam pomagał”.

W ten sposób zrodziła się kolejna myśl i zarazem kolejny etap pracy artysty. Przepisał podarowane mu przez parafian i użytkowników internetu intencje. „Przepisanie 1000 intencji na płótno zajęło mi 6 dni. Sześć dni pracy oraz modlitwy za tych ludzi i w ich intencjach. Intencje te będą istniały, dopóki będzie istniał obraz, a kiedy zabraknie modlących sam obraz będzie się modlił” – tłumaczy.

Pierwszy z wykonanych przez artystę obrazów ma trafić do parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie. Obraz o rozmiarach 250 x 130 cm przedstawia św. Andrzeja u kresu swojej drogi.

Cykl portretów św. Andrzeja

Artysta chce stworzyć cykl portretów Andrzeja Boboli ujawniających jego charyzmat w różnych kontekstach. Każdy z nich ma być niepowtarzalny. „Znajdujące się w różnych częściach Polski portrety świętego mogłyby szerzyć kult świętego orędownika, tym samym jednoczyć Polaków we wspólnej modlitwie za ojczyznę, budując w narodzie jedność i miłość. Wszelkie tworzone przeze mnie prace mają jeden konkretny cel: szerzenie kultu św. Andrzeja Boboli, patrona Polski z nieba” – wyjaśnia.

Andrzej Boj Wojtowicz urodził się w 1959 roku. Ukończył Państwową̨ Wyższą̨ Szkołę̨ Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw zarówno w kraju, jak i zagranicą. Prowadzi warsztaty artystyczne o rozbudowanej formie skierowane do młodzieży.

patronpolski.pl

Praca nad stroną internetową rozpoczęła się od zbierania materiałów dotyczących życia i kultu św. Boboli. Historia, modlitwy, rozważania, encyklika Piusa XII – wszystkie te elementy zostały starannie zebrane i udostępnione na stronie. Dodatkowo, przygotowano nagrania modlitw w wersji audio. Do ich realizacji aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Kuba Abrahamowicz użyczył swojego głosu.

Strona internetowa, która wciąż zyskuje nowe funkcje, nie tylko informuje o życiu i kulcie św. Andrzeja Boboli, ale także zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z jego kultem, takich jak spotkania czy pielgrzymki. Miejsce ma na celu jednoczyć ludzi w modlitwie i duchowej łączności, inspirowanej przykładem tego wielkiego świętego.

Szerząc kult św. Andrzeja Boboli pomysłodawcy dzieła chcą budować jedność i miłość w społeczeństwie. „Jest to zaproszenie do wspólnej modlitwy za Ojczyznę i za wszystkich potrzebujących wsparcia. Wiara, jaką św. Bobola żył, staje się inspiracją dla wszystkich, którzy odwiedzają tę stronę internetową” – zachęca Wylegała.

Św. Andrzej Bobola

Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Wstąpił do jezuitów, w 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży, Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość przyniosła mu określenie „łowcy dusz – duszochwata”. Budziła jednak niechęć wśród wielu ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Został bestialsko okaleczony, a następnie zamordowany.

Św. Andrzej Bobola został kanonizowany 17 kwietnia 1938 r. przez Piusa XI a w 2002 r. został ogłoszony patronem Polski.