W sobotę ingres abp. Wojciecha Polaka do katedry gnieźnieńskiej

 

Wśród zaproszonych gości są kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy, zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich i związków religijnych obecnych w naszym kraju oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Uroczystości ingresowe poprzedzi kanoniczne objęcie archidiecezji gnieźnieńskiej przez abp. Wojciecha Polaka, które odbędzie się przed południem w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich.

Następnie wszyscy obecni kardynałowie, arcybiskupi i biskupi przejdą w procesji do katedry gnieźnieńskiej, gdzie przy wiekowych Drzwiach Gnieźnieńskich nowego Prymasa Polski powita Kapituła Prymasowska. Jej prepozyt bp. Krzysztof Wętkowski poda abp. Polakowi do ucałowania krzyż legacki, który przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim od XIII wieku i odtąd będzie towarzyszył nowemu Prymasowi Polski podczas wszystkich ceremonii liturgicznych.

W dalszej części uroczystości głos zabierze abp Józef Kowalczyk, a następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestiono Migliore odczyta tekst papieskiej bulli nominacyjnej. Dalej abp Kowalczyk przekaże abp. Wojciechowi Polakowi pastorał, po czym nowy Prymas zajmie miejsce na katedrze arcybiskupów gnieźnieńskich, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich złożą mu wyrazy oddania i szacunku. Będą wśród nich: biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, kapłani, siostry i bracia zakonni oraz wierni świeccy.

Po liturgii Słowa nowy Prymas Polski wygłosi homilię, a następnie rozpocznie się liturgia eucharystyczna. Na koniec głos zabierze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a abp Wojciech Polak udzieli wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa.

W uroczystym ingresie nowego pasterza archidiecezji gnieźnieńskiej wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na czele. Obecni będą także kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy oraz abp Włodzimierz Juszczak i bp Eugeniusz Popowicz z Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Kościół gnieźnieński liczy także na obecność biskupów z zagranicy, rektorów Polskiej Misji Katolickiej oraz zwierzchników i przedstawicieli Kościołów Chrześcijańskich i związków religijnych obecnych na terenie RP. Zaproszono przełożonych prowincjalnych oraz siostry przełożone zgromadzeń działających w archidiecezji gnieźnieńskiej.

W ingresie nowego Prymasa Polski uczestniczyć będą także jego rodzice, rodzeństwo, krewni i przyjaciele, a także współpracownicy.

Przed uroczystościami, o godzinie 9.00, abp Wojciech Polak spotka się w katedrze gnieźnieńskiej z młodzieżą uczestniczącą w Jutrzni Lednickiej. Wieczorem zaś będzie przewodniczyć Mszy św. na Polach Lednickich k. Gniezna, gdzie w tym samym dniu odbywać się będzie XVIII Apel Młodych.

Tydzień przez ingresem (30 maja) abp Wojciech Polak gościł w Trzemesznie. Nawiązał w ten sposób do długoletniej tradycji, której wierni byli także jego poprzednicy. Odwiedziny Trzemeszna przez Prymasów Polski związane są z przekazem mówiącym o złożeniu w tym mieście ciała św. Wojciecha przed jego uroczystym pochówkiem w Gnieźnie. To właśnie z Trzemeszna ciało biskupa męczennika zostało przewiezione najpierw na gnieźnieńskie Wzgórze Zbarskie, a stamtąd do świątyni na Wzgórzu Lecha, której kamienne pozostałości zobaczyć dziś można w podziemiach katedry gnieźnieńskiej.

Udokumentowana tradycja nawiedzania przez Prymasów trzemeszeńskiej bazyliki sięga czasów międzywojennych. Zachowały się relacje prasowe opisujące uroczysty pobyt w Trzemesznie kard. Augusta Hlonda, który „przy dźwięku fanfar, biciu dzwonów i huku moździerzy wszedł do świątyni i ukląkł przed ołtarzem św. Wojciecha”.

Kard. Stefan Wyszyński przed ingresem w Trzemesznie nocował. Władze komunistyczne jak mogły utrudniały mu nie tylko przejazd, ale i pobyt, poleciły m.in. wyłączyć w mieście prąd. Niezrażeni mieszkańcy przyjęli Prymasa tym bardziej serdecznie, wystawiając w oknach zapalone świece. W swoich dziennikach Prymas wspominał te utrudnienia, a także żegnających go licznych trzemesznian. Śladem poprzedników podążyli także kard. Józef Glemp i abp Józef Kowalczyk, którzy gościli w Trzemesznie kilka dni przed ingresem do katedry gnieźnieńskiej.

Abp Wojciech Polak będzie 90 arcybiskupem metropolitą i 57 Prymasem Polski w dziejach archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.