Zebranie plenarne w 30-lecie domu biskupów

Arcybiskup Józef Michalik przedstawi biskupom przebieg rozmów z patriarchą Cyrylem I. Obecne zebranie plenarne będzie pierwszym po podpisaniu „Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji”. Przewodniczący Episkopatu Polski zrelacjonuje wszystkim biskupom rezultaty rozmów z patriarchą.

Arcybiskup Stanisław Gądecki omówi ogólnopolskie przedsięwzięcia duszpasterskie związane z Rokiem Wiary. Refleksje na ten temat opublikował niedawno przewodniczący Episkopatu w książce „Wokół Roku Wiary”. Przygotowywana jest przez niego druga pozycja książkowa na ten temat.

W kontekście Roku Wiary biskupi rozważać też będą zagrożenia ze strony grup i zjawisk pseudoreligijnych.

W kościele przy ulicy Żytniej, sąsiadującym z siedzibą Episkopatu Polski, biskupi podziękują za 30 lat pracy w tym budynku. Wzniesiony on został specjalnie po to, by służył całej Konferencji. W Biurze Prasowym Episkopatu przygotowany został krótki film przypominający początki funkcjonowania domu biskupów. Zaprezentowany on zostanie w czasie obrad.

Zebranie plenarne odbędzie się w Warszawie w dniach od 2 do 3 października. Przewidziane są dwa spotkania z dziennikarzami.