ZNAMY KALENDARZ ROKU JUBILEUSZOWEGO 2025

O planowanych terminach głównych wydarzeń Roku Jubileuszowego 2025 w Watykanie można dowiedzieć się z komunikatu zamieszczonego na oficjalnej
stronie tego wydarzenia: https://www.iubilaeum2025.va.

 

Kalendarz Wydarzeń Jubileuszowych

24 grudnia 2024 – Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra.
24 stycznia 2025 – Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji.
08 lutego 2025 – Jubileusz Wojska, Policji i Służby Bezpieczeństwa.
16 lutego 2025 – Jubileusz artystów.
21 lutego 2025 – Jubileusz diakonów stałych.
08 marca 2025 – Jubileusz wolontariatu.
28 marca 2025 – 24 godziny dla Pana.
28 marca 2025 – Jubileusz misjonarzy miłosierdzia.
05 kwietnia 2025 – Jubileusz chorych i pracowników służby zdrowia.
25 kwietnia 2025 – Jubileusz młodzieży szkolnej.
28 kwietnia 2025 – Jubileusz osób niepełnosprawnych.
01 maja 2025 – Jubileusz ludzi pracy.
04 maja 2025 – Jubileusz przedsiębiorców.
10 maja 2025 – Jubileusz zespołów muzycznych.
16 maja 2025 – Jubileusz bractw.
24 maja 2025 – Jubileusz dzieci.
30 maja 2025 – Jubileusz rodzin, dziadków i osób starszych.
07 czerwca 2025 – Jubileusz Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot.
09 czerwca 2025 – Jubileusz Stolicy Apostolskiej.
14 czerwca 2025 – Jubileusz sportowców.
20 czerwca 2025 – Jubileusz rządzących.
23 czerwca 2025 – Jubileusz seminarzystów.
25 czerwca 2025 – Jubileusz biskupów.
26 czerwca 2025 – Jubileusz kapłanów.
28 czerwca 2025 – Jubileusz Kościołów Wschodnich.
28 lipca 2025 – Jubileusz młodzieży.
15 września 2025 – Jubileusz pocieszenia.
20 września 2025 – Jubileusz pracowników wymiaru sprawiedliwości.
26 września 2025 – Jubileusz katechetów.
05 października 2025 – Jubileusz Migrantów.
08 października 2025 – Jubileusz Życia Konsekrowanego.
11 października 2025 – Jubileusz duchowości Maryjnej.
18 października 2025 – Jubileusz świata misyjnego.
30 października 2025 – Jubileusz Oświaty.
16 listopada 2025 – Jubileusz osób ubogich.
21 listopada 2025 – Jubileusz chórzystów i chórzystek.
14 grudnia 2025 – Jubileusz więźniów.