Bp Rakoczy na koniec Roku Wiary: bądźmy solą dzisiejszego świata

Bp Rakoczy w liście pasterskim do diecezjan z okazji zakończenia obchodów Roku Wiary przypomina, że przeżywanie spraw wiary w konkretnej rzeczywistości nigdy nie było łatwe.

„Każdy z nas nosi brzemię osobistego grzechu, słabości, trudności w relacjach z innymi, często z najbliższymi osobami. Również życie społeczne nie jest wolne od nieporozumień i napięć. W dzisiejszym świecie toczy się spór o wizję małżeństwa, rodziny i ludzkiego życia. Naszym zadaniem jest przemieniać świat, który chcą urządzić na własną rękę nasi bracia i siostry kierujący się kryteriami dalekimi od Ewangelii, a czasem od zwykłego rozsądku, nakazującego szanować prawa natury” – pisze w dokumencie biskup i odwołuje się do słów Jezusa skierowanych do uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi” (Mt 5, 13).

Zdaniem ordynariusza, w zróżnicowanym świecie, „dostarczającym nieraz wątpliwej wartości recept na szczęście, trudno iść samemu i nie zagubić się, nie zniechęcić”. „Potrzebne jest poczucie przynależności do wspólnoty, w której możemy dzielić się radościami i smutkami, obawami i nadziejami” – zauważa biskup i wskazuje, że pierwszą taką wspólnotą jest rodzina, następnie zaś parafia.

Duchowny nawiązał do poświęconego nowej ewangelizacji Synodu Biskupów i podkreślił, że parafie przypominają „drzemiącego olbrzyma” o wielkim potencjale zdynamizowania życia wiary. „Trzeba tego olbrzyma obudzić. To zadanie głównie dla duszpasterzy, ale też dla całej wspólnoty parafialnej, w której jest tylu ludzi dobrej woli. Niech nasze parafie stają się oazami prawdziwej wiary na duchowej pustyni współczesnego świata, niech stają się przystanią dla poszukujących i morską latarnią dla zagubionych w wierze. Niech otwierają się coraz bardziej na obojętnych, a nawet wrogo nastawionych do Kościoła” – apeluje biskup i wzywa duszpasterzy, by byli prawdziwymi świadkami wiary w świecie.

„Pamiętajcie, że gdy ludzie zwracają się do was o radę lub powierzają wam swoje problemy, oczekują czegoś więcej niż tylko odpowiedzi podyktowanej rozsądkiem – po prostu oczekują słów wiary. Jeżeli ich nie znajdują, doznają zawodu; jeśli znajdują, czują się umocnieni w swoich przekonaniach” – dodaje i zachęca katechetów i katechetki do prowadzenie katechez nie tylko w szkole, ale także i przy parafiach.