Zjazd Mistrzów Nowicjatów i Postulatów

Spotkanie (dni rekolekcyjne) odbyło się w klasztorze Księży Misjonarzy pod hasłem: „Seksualność a życie konsekrowane. Formacja do życia konsekrowanego”. Ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w tym szkoleniu brał udział Br.Tomasz Grzywanowski. Na 4-dniowe spotkanie składały się: wspólna jutrznia i nieszpory, Msze święte, konferencje psychologów:

1. p.Ewy Kosińskiej pt. „Rola psychologii w formacji”; Zdrowa przyjaźń” oraz „Rozeznawanie i pomoc w problemach natury psychicznej”, „Przeżywanie własnej seksualności przez osoby zakonne”.

2. Ks. Mariusza Gajewskiego pt. „Zaburzenia seksualne a możliwość formacji zakonnej”.

3. o. Krzysztofa Dyrek SJ pt. „Selekcja kandydatów z problemami seksualnymi”.

4. p. Barbary Latocha pt. „Komunikacja nt. płciowości we wspólnotach życia konsekrowanego”

a także codzienne warsztaty w grupach. Ostatniego dnia była konferencja Ks. Bpa Jacka Kicińskiego CMF z Wrocławia oraz Msza św. pod Jego przewodnictwem wraz z homilią.

Codzienne miały miejsce wspólne spotkania przy kawie, gdzie bracia i ojcowie zakonni dzielili się wspólnymi doświadczeniami z życia Mistrza Nowicjatu. W ramach dni skupienia była możliwość zwiedzenia Muzeum Misyjnego, Kościoła oraz Wydawnictwa Księży Misjonarzy. Te 4 dni na pewno wniosły wiele nowych doświadczeń i wiedzy w życie Mistrzów Nowicjatu.