Category Archives: Aktualności

Uświęcenie czasu

Modlitwa w życiu człowieka nie jest jakąś oderwaną od niego czynnością. Jeżeliby tak było, nie byłaby autentyczna. Prawda o współzależności modlitwy i życia leży u podstaw monastycznego podejścia do modlitwy. Wyrosła ona z bardzo poważnego potraktowania polecenia Jezusa, by w modlitwie nie ustawać (por. Łk 18, 1). Św. Paweł wypowiedział to zalecenie w sposób jednoznaczny: Nieustannie się módlcie (1 Tes 5, 17). Byli tacy, którzy słowa te starali się wypełnić w sposób dosłowny. Nie można jednak bez przerwy czegoś odmawiać. Każdy z nas musi jeść, spać, pracować… Jak zatem nieustannie się modlić?

Sięgnąć głębi serca

Modlitwa sprawia ci trudność. Masz nieodparte wrażenie, że nie umiesz się modlić i nie znajdujesz motywacji, by się do tego zebrać… Coś w głębi serca ci przeszkadza i coraz bardziej czujesz trud modlitwy, która z biegiem czasu zdaje się być dla ciebie bardziej uczynkiem pokutnym niż otwartą rozmową z Bogiem… Czy modlitwa może mieć jednak […]

Dlaczego modlimy się za zmarłych ?

Każdy z nas już od dziecka wie i pamięta, że listopad jest "miesiącem zmarłych". Począwszy od Uroczystości Wszystkich Świętych, przez "Dzień zaduszny", aż po "Andrzejki" włącznie codziennie w naszej modlitwie pamiętamy o zmarłych w sposób szczególny, a "wypominki" stanowią nieodzowny element listopadowego klimatu. Czy jednak w tym przyzwyczajeniu zastanawiamy się czasem dlaczego mamy się modlić za zmarłych? Lub czy nasza modlitwa może im pomóc? Czy może coś zmienić?